Skip to main content

Components

Els components que s’obtenen del procés de processament; plaques, discos durs, disquets, etc. s’emmagatzemen per a la seva posterior venda i tractament.

D’aquesta manera, es converteixen en matèries primeres i es reintrodueixen en el mercat. La placa de circuit imprès, o PCB, és el component comú que gairebé tots els RAEE té.