Skip to main content

Desmuntatge manual

Per tal d’aprofitar al màxim els diferents materials que componen RAEE, necessiten desmuntatge manual, com ara màquines recreatives, impressores, pantalles o torres d’ordinador entre d’altres.

Aquest procés requereix de màquines especialitzades que ajuden els operadors a treballar de forma segura, ràpida i ràpida. El desmuntatge manual permet segregar els diferents components des de l’inici de la cadena.