Skip to main content

Objectiu de la política de privacitat

ACS RECYCLING, SLU informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent sobre matèria de protecció de dades, i especialment amb el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de Maig del 2016.

Titular: ACS RECYCLING, SLU a partir d’ara L’EMPRESA
Direcció: C / Pau Vila i Dinarès 18 (POLG. IND. CAN TORRAS) 08192 SANT QUIRZE DEL VALLES – BARCELONA.

Correu electrònic: info@acsrecycling.es Telèfon: 931198062
C.I.F. B65948838
Web: https://acsrecycling.es

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, L’EMPRESA, només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i / o activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades personals pot variar amb el temps a causa de possibles canvis en la legislació, jurisprudència o als criteris seguits per l’Agència Espanyola de protecció de dades o l’autoritat competent en tot moment. És per això que L’EMPRESA es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís de l’accés als llocs web, així com a pràctiques de el sector.

En aquest cas L’EMPRESA anunciarà, en aquesta pàgina els canvis introduïts amb prou antelació, abans de posar-los en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades de caràcter personal, subministrades per correu electrònic o formularis de qualsevol tipus seran tractats segons la normativa vigent (REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de Maig de 2016) sobre protecció de dades de caràcter personal , i en qualsevol cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal dela empresa que administri aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE CEDIR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present web són voluntàries, mentre que la negativa a subministrar les dades sol·licitades poden implicar una denegació d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la realització dels formularis inclosos en els diferents websites relacionats als serveis oferts per L’EMPRESA, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades de caràcter personal, que és administrat per L’EMPRESA, podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ PER L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ, CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES, INFORMACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ I PORTABILITAT.

Els usuaris poden exercir, respecte de les dades recollides, en la forma descrita punt anterior, els drets reconeguts en el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació de les dades, informació, supressió i portabilitat. Qualsevol usuari pot exercir els drets esmentats en el paràgraf anterior, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a l’adreça de L’EMPRESA

Al mateix temps, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-se per qualsevol mitjà amb justificant de recepció, a l’empresa, a l’adreça indicada, o mitjançant la devolució del nostre correu amb la paraula baixa .

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT.

DADES QUE ES CONSERVEN.

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com el seu nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per L’EMPRESA i mai es ven, transfereix o s’arrenda a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació de servei.
L’EMPRESA és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a L’EMPRESA amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució de productes d’organització, així com la realització d’activitats diverses .

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació d’usuaris i per a realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.
Durant el procés de recopilació de dades i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats de l’caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en alguns casos de la necessitat d’aplicar aquestes dades per a l’accés dels usuaris a determinats continguts de la web.

Si és el cas, se’ls demanarà als usuaris autorització perquè L’EMPRESA pugui fer ús de les seves dades per enviar-info