Skip to main content

Sol·licita informació per gestionar els teus RAEE

Informació sobre gestió i tractament del RAEE

Omple el formulari per rebre tota la informació necessària per gestionar i processar els teus residus elèctrics i electrònics, per tal de complir amb la normativa legal.

Preguntes freqüents sobre la gestió de RAEE

Què és un aparell elèctric i electrònic (AEE)?

Són tots els dispositius que per funcionar correctament necessiten corrent elèctric o camps electromagnètics, i els dispositius necessaris per generar, transmetre i mesurar aquests corrents i camps, que es pretenen utilitzar amb una tensió nominal no superior a 1.000 volts en corrent altern i 1.500 volts en corrent continu.

Què és RAEE?

Són tots aquells electrodomèstics que funcionen amb electricitat (que s’endollen al corrent i/o funcionen amb bateries) que acaben la seva vida útil o es converteixen en residus. Tots els components que els componen també formen part d’aquests residus.

Quins tipus de RAEE s'han de reciclar?

Totes les empreses han de tramitar la gestió i el tractament dels següents dispositius quan arribin al final de la seva vida útil:

  • Dispositius d’intercanvi de temperatura: aire condicionat, neveres, congeladors, màquines expenedores, radiadors d’oli, deshumidificadors, etc.
  • Monitors i pantalles: televisors, monitors d’ordinador, diverses pantalles, tauletes, etc.
  • Llums: llums LED, fluorescents, llums de descàrrega d’alta intensitat, etc.
  • Grans electrodomèstics: fotocopiadores, dispositius mèdics, màquines recreatives, rentaplats, assecadores, rentadores, grans electrodomèstics, equips de música, caixers automàtics, etc.
  • Petits electrodomèstics: consoles, joguines electròniques, planxes, aspiradores, torradores, escates, navalles, microones, etc.
  • Dispositius informàtics i de telecomunicacions amb components perillosos: ordinadors, portàtils, telèfons mòbils i similars, etc.
  • Panells fotovoltaics

Quines empreses generen RAEE?

Totes les empreses generen, a temps o de forma recurrent, algun tipus de residus elèctrics i electrònics La teva empresa ho està fent ara mateix! Per posar-te un exemple tenim: empreses de seguretat, indústria, sector sanitari, consultors tecnològics, fabricants de circuits, empreses de lloguer de TI, automoció, supermercats, banca, advocats, coworkings… no esperis més a gestionar el teu RAEE!

Per què és important reciclar RAEE?

El RAEE és un residu altament contaminant per al medi ambient, ja que contenen materials molt perillosos. El seu tractament s’ha de realitzar sempre en una planta autoritzada per fer-ho de manera adequada i segura.

Les empreses estan obligades a tractar els RAEE?

Totes les entitats generen residus durant l’execució de la seva activitat sent, moltes d’elles, desconeixedores de les seves obligacions com a productors de residus. Aquestes obligacions estan recollides principalment en la normativa sectorial d’execució: Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats i Reial decret 553/2020, de transferència de residus dins del territori de l’Estat, sense perjudici del que disposa la normativa reguladora de cada flux de residus.

Per què has d'anar a un gestor de RAEE amb una depuradora com ACS Recycling?

Les empreses estan obligades a declarar els residus que generen i a documentar correctament la traçabilitat de la seva gestió. Realitzar aquestes operacions amb un gestor autoritzat amb una depuradora RAEE ofereix una infinitat de beneficis com l’estalvi de costos, l’eliminació d’intermediaris i el coneixement de la destinació final dels seus residus.

Un gestor amb planta de tractament funcional i autoritzada pròpia, com ACS Recycling, garanteix la recollida de residus, l’absoluta confidencialitat de les dades i la correcta destrucció de RAEE; tot això complint amb totes les normatives per garantir la gestió i el tractament.

Centre de Tractament i Reciclatge de RAEE

Pau Vila i diners, 18,
Polígon Can Torras Can Llobet.
08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona, Espanya.