Skip to main content

Classificació

Abans de començar a tractar els residus, fem una segregació manual prèvia. D’aquesta manera, eliminem els components i materials perillosos per evitar perjudicar el tractament correcte que els donarem més tard.

Aquesta primera separació ens permet optimitzar els nostres recursos interns de la millor manera mediambiental i, al mateix temps, treure’n el màxim profit.