Skip to main content

Tractament mecànic

A ACS Recycling disposem de maquinària d’última generació per a la separació i segregació de RAEE. Partint de la trituració dels circuits impresos o PCB, el nostre mecanisme permet separar i recuperar coure així com altres metalls de la fibra de vidre, el residu principal generat pel procés.

Els residus que no es desmunten manualment, passen a través d’una màquina que és responsable, a través d’un procés de martells, corretges corredisses, imants i segregació manual, separen les diferents matèries primeres que componen els residus; plàstics, ferrosos, no ferrosos, així com els circuits impresos que componen WEEE/PAE (petits aparells electrodomèstics). Aquesta maquinària ens permet tractar, correctament, grans volums de RAEE.

D’altra banda, tot el cable que hem obtingut del nostre procés de classificació, és tractat per una màquina que aixella i separa les matèries primeres que componen un cable.