Skip to main content

Sol·licitar recollida

Recollida RAEE

Omple el formulari per sol·licitar la recollida dels teus residus elèctrics i electrònics.

Beneficis d’emplenar el formulari de cobrament weee

Quan sol·liciteu la recollida en línia teniu:

  • Una resposta més ràpida del nostre equip
  • Menys intermediaris en la gestió
  • Activació més ràpida del servei

Normativa legal sobre la gestió i tractament del RAEE

Totes les entitats generen residus durant l’execució de la seva activitat sent, moltes d’elles, desconeixedores de les seves obligacions com a productors de residus. Aquestes obligacions estan recollides principalment en la normativa sectorial d’execució: Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats i Reial decret 553/2020, de transferència de residus dins del territori de l’Estat, sense perjudici del que disposa la normativa reguladora de cada flux de residus.

En emplenar el formulari

Quan empleneu el formulari de recollida del RAEE us demanem:

  • Completa amb el màxim detall
  • Incloure en els comentaris si el material a recollir és “a granel” o en contenidors
  • Posar l’adreça exacta per a la recollida dels residus

Si tens qualsevol dubte o consulta, posa’t en contacte amb el nostre equip al 931 198 062. Pots enviar-nos un correu electrònic oficina@acsrecycling.es

Contenidors a reposar d’ ACS Recycling

guia contenidors acs recycling

Servei només per a empreses

El temps mitjà de recollida és de només 5 dies laborables.