Skip to main content

Servei de recollida

En funció de les necessitats, deixem als nostres clients diferents tipus de contenidors, adaptats a les seves necessitats, per dipositar els RAEE que generen. D’aquesta manera, aconseguim una maximització de l’eficiència en cada col·lecció.

La nostra extensa flota de vehicles autoritzats, per al transport de RAEE, ens permet una recollida ràpida i eficient. Cobrint tot el territori nacional, per poder donar un servei ampli als nostres clients.